Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Reakce na příspěvek

Re: Nepředvolán, předvolán

5.4.2010 20:09 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Dobrý den, podle Vámi sdělených skutečností obecní policie oznámila podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, příslušnému podle místa spáchání přestupku (podle místa spáchání přestupku si můžete vyhledat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to ve vyhlášce č. 388/2002 Sb.). Obecní policie může tzv. dopravní přestupky projednat pouze v blokovém řízení. Blokovou pokutu lze uložit, pokud pachatel si je přestupku vědom a souhlasí s uložením blokové pokuty (včetně její výše). Pokud pachatel se spácháním přestupku nesouhlasí nebo nesouhlasí s výší pokuty, blokovou pokutu nelze uložit. Pokud jste tedy s obecní policií přestupek neprojednal (nepodepsal pokutový blok nebo blok na pokutu na místě nezaplacenou), žádného exekutora se bát nemusíte. Jedná-li se o překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo o špatné parkování, obecní úřad obce s rozšířenou působností s největší pravděpodobností předvolá provozovatele vozidla k podání vysvětlení, aby zjistil, kdo se přestupku dopustil. Pokud se předvolaný k podání vysvětlení nedostaví, může mu být uložena pořádková pokuta. Poté, co bude zjištěna identita pachatele, obecní úřad obce s rozšířenou působností může přestupek projednat v blokovém řízení, příkazním řízení nebo úplném správním řízení. Záleží na posouzení konktrétních okolností. V příkazním řízení se bez předchozího řízení vydává příkaz o uložení pokuty, pokud obviněný proti příkazu nepodá odpor do 15 dnů ode dne jeho doručení, stává se příkaz pravomocným a po uplynutí lhůty k zaplacení pokuty též vykonatelným. V úplném správním řízení je obviněný předvolán k ústnímu jednání a po provedeném dokazování je vydáno rozhodnutí. Je-li obviněný uznán vinným, uloží se mu příslušná sankce a povinnost nahradit náklady přestupkového řízení. Pokud se obviněný k ústnímu jednání nedostaví, může mu být uložena pořádková pokuta, nebo může být předveden a nebo může být věc projednána v jeho nepřítomnosti. Po uplynutí 15 denní lhůty pro podání odvolání ode dne doručení rozhodnutí, se rozhodnutí stává pravomocné. Pokud si příkaz nebo i rozhodnutí v úplném správním řízení obvinněný ve stanovené lhůtě nevyzvedne, uplatní se tzv. fikce doručení. Poté, kdybyste pokutu ve stanovené lhůtě neuhradil, a to i v případě, kdybyste o uložení pokuty nevěděl (což je málo pravděpodobné, neboť v současné době se obálky po uplynutí úložní doby ve většině případů vhazují do schránky adresáta), by mohlo dojít k jejímu vymáhání.


Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019