Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Re: Vraceni bodu

12.6.2009 17:45 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz lze nalézt v § 123e odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., v němž je stanoveno, že: "Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení,

a) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z
celkového počtu dosažených bodů,

b) po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou 4 body z
celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle
písmene a),

c) po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se odečtou všechny
zbývající body."

Z uvedeného vyplývá, že po výše uvedené doby Vám nesmí být pravomocně uložena sankce/trest za přestupek/trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení. Pravomocně uložené sankce/tresty za přestupky/trestné činy, které byly spáchány jednáním, které nepodléhá bodovému hodnocení, nemají vliv na běh lhůt pro odečet bodů.

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019