Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

12 bodů před rokem

18.1.2010 12:11 vložil Michal  IP: 94.241.91.75

Pěkný den Vám přeji,

obracím se na Vás s následujícím problémem. Dnes v ranních hodinách mi byl odebrán řidičský průkaz policií CR. Bylo mi sděleno, že jsem dosáhl hranice 12ti bodů.
Byl to pro mě šok, jelikož jsem o tom nebyl doposud písemně obeznámen. Policista mne upozornil na možnost, podle které mi byly na adresu trvalého bydliště doručeny obsílky s dopravními přestupky. Jelikož se nezdržuji na adrese trvalého bydliště, nemohl jsem si pro to vyzvednout tuto korespondenci. Tzn. že jsem do dnešního dne řídit nevědomky, že jsem de facto bez platného řidičského oprávnění. Byl jsem si udělat výpis karty řidiče, kde je opravdu záznam o nabití 12ti bodů. Jenže ke dni 6.5.2008 !
Tímto bych Vás chtěl požádat o radu z výše zmíněných důvodů jak v této věci postupovat, případně jaké mi hrozí sankce.


S přáním pěkného dne Tůma

Reaguj


Re: 12 bodů před rokem

19.1.2010 18:17 vložil Vasek  IP: 88.102.17.34

Hezké, na tu odpověď jsem také zvědav....

Reaguj


Re: 12 bodů před rokem

19.1.2010 18:51 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Dobrý den,

lze předpokládat, že oznámení o dosažení 12 bodů a výzva k odevzdání řidičského průkazu Vám byla doručena za použití fikce doručení. Datum 6. května 2008 je dle Vámi uváděných skutečností zřejmě datem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o přestupku/trestném činu a k němuž jste dosáhl celkového počtu 12 bodů. Důležité je však datum, kdy jste pozbyl řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů (řidičské oprávnění pozbudete uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž Vám bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů). O vrácení řidičského oprávnění můžete požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Z příspěvku vyplývá, že Vám příslušník Policie České republiky zadržel řidičský průkaz. Řízení vozidla, v době, kdy nejste držitelem řidičského oprávnění, bude možno (po posouzení všech okolností) kvalifikovat jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona o přestupcích. Za tento přestupek je správní orgán povinen uložit pokutu ve výši 25.000 Kč až 50.000 Kč a zákaz činnosti od 1 roku do 2 let.

Pokud podle výpisu nesouhlasíte se provedeným záznamem bodů, můžete proti záznamu podat písemné námitky. Budou-li Vaše námitky uznány oprávněnými, správní orgán provede opravu, o níž Vás vyrozumí, v opačném případě Vaše námitky budou rozhodnutím zamítnuty. Proti tomuto rozhodnutí je poté možno podat odvolání.

Reaguj


Re: Re: 12 bodů před rokem

31.3.2010 18:03 vložil Honza Oliwa  IP: 83.208.23.188

Při každém přestupku hlídce PČR uvádíš jistě adresu na složenku kam a jak přijde, aby si pokutu mohl zaplatit, popř. ti jí hlídka nadepíše dle adresy trvalého bydliště dle OP!! Tudíž si musíš být vědom o tom, že jsi spáchal přestupek spadající do bodového hodnocení a to i v případě, že platíš na místě. Policie nemá z body nic společného a ani odbor dopravy tě nemusí informovat o nabytí bodů a jeho počtů, ty jsi řidič a máš znát zákon o sil. provozu. (viz systém práva o neznalosti zákona, ten neomlouvá). ŘP jsi povinnen po nabití 12b odevzdat do 5dnů od doručení o pozbití! To že na trvalé adrese nejsi přítomen a ani k zastižení zákon nezajímá! Obsílka ti byla doručena dnem nevyzvednutí v místě bydliště a zákaz udělen. Navíc si nikdy od doby uplynutí zákazu řízení mot. voz. nepožádal o vrácení ŘP, tudíž jsi jezdil bez ŘO a načerno. Teď ti po právu hrozí a nejspíše bude realitou další pozbití ŘP a navíc po uplynutí trestu se budeš muset podorobit testům v autoškole a zdravotní prohlídce, protože jsi v roce 2009 nežádal o jeho navrácení, tedy ŘP!! To že se na bývalé adrese nezdržuješ, anebo jsi se na obecním úřadě neohlásil jako osoba s jiným trvalým pobytem tě neopravňuje k nevybírání pošty...Po nedoručení se tě jistě orgán PČR místního oddělení hodlal vyhledat, ale kde nic není ani smrt nebere...bohužel...zákon je v to mto neúprostný a informace o stavu bodů ti nikdo posílat nemusí...ahoj

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019