Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Re: alkohl rok zakazu a k tomu body dalsi rok

6.5.2010 15:15 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Dobrý den,

doba výkonu sankce zákazu činnosti i lhůta podle § 123d odst. 1 z. č. 361/2000 Sb. běží současně.

Pokud je doba výkonu sankce/trestu zákazu činnosti delší než lhůta podle § 123d odst. 1 z. č. 361/2000 Sb., lze o vrácení řidičského oprávnění požádat až po uplynutí/upuštění zákazu činnosti.

Reaguj


Re: Re: alkohl rok zakazu a k tomu body dalsi rok

6.5.2010 15:31 vložil karel  IP: 212.96.164.85

takze jestli to dobre chapu tak kdyz mi ridicak na miste vzaly policajti v lednu pravni moc to nabylo v unoru rozhodnu o dosazeni 12ti bodu jsem dostal jsem dostal take v unoru tudiz ridicak by me mely vratit v lednu ? dekuji moc

Reaguj


Re: Re: Re: alkohl rok zakazu a k tomu body dalsi rok

6.5.2010 19:32 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Odpovědět na Vaši otázku, tedy stanovení přesného data, kdy budete moci požádat o vrácení řidičského oprávnění, není zcela jednoduché, neboť opět lze dojít k několika výkladům zákona.

Pro lepší znázornění užijme následující příklad.

5. ledna 2010 došlo k zadržení řidičského průkazu
10. února 2010 nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena sankce zákazu činnosti na dobu 12 měsíců (zároveň na základě tohoto rozhodnutí dojde k záznamu 12 bodů)
15. února 2010 je proveden záznam 12 bodů a řidič je mu o této skutečnosti odeslána informace
16. února 2010 řidič převezme oznámení o dosažení 12 bodů

Na základě shora uvedeného můžeme konstatovat, že řidič je ve výkonu sankce zákazu činnosti od 10. února 2010 do 5. ledna 2011 (započítala se doba zadržení ŘP). Dnem právní moci rozhodnutí, jímž byl uložen zákaz činnosti (dne 10. února 2010), řidič pozbyl řidičské oprávnění (§ 94a odst. 1 z. č. 361/2000 Sb.). Řidičské oprávnění lze v takovémto případě vrátit až po uplynutí zákazu činnosti nebo po upuštění od výkonu jeho zbytku.

Dne 15. února bylo příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností v registru řidičů zaznamenáno rozhodnutí, jímž došlo k uložení sankce zákazu činnosti, čímž zároveň došlo k záznamu, jímž bylo dosaženo 12 bodů, Záznam bodů se váže na den právní moci rozhodnutí, tedy 12 bodů řidič dosáhl dne 10. února 2010. O dosažení bodů je řidič informován oznámením, které převezme dne 16. února 2010.

Podle zákona řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo oznámeno dosažení 12 bodů. V daném případě by tedy pozbyl řidičské oprávnění dne 24. února 2010.

O vrácení řidičského oprávnění, které bylo pozbyto z důvodu dosažení 12 bodů, lze požádat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění (dne 24. února 2010), v našem případě tedy dne 25. února 2011. Jestliže byl ale zároveň rozhodnutím, na jehož základě bylo dosaženo 12 bodů, uložen trest/sankce zákazu činnosti, která je delší než doba 1 roku, po jejímž uplynutí by bylo možno požádat o vrácení řidičského oprávnění, lze o vrácení řidičského oprávnění požádat až po uplynutí/upuštění od výkonu zákazu činnosti.

Nyní se můžeme pokusit odpovědět na Vaši otázku. Kdyby řidič dosáhl 12 bodů, o čemž by byl vyrozuměn dne 16. února 2010, a z tohoto důvodu pozbyl řidičské oprávnění dne 24. února 2010 (je zde ona lhůta 5 pracovních dnů ode dne oznámení o dosažení 12 bodů), mohl by o jeho vrácení požádat nejdříve dne 25. února 2011 .

V našem konkrétním případě však řidič pozbyl řidičské oprávnění již dne 10. února 2010 z důvodu uložení sankce zákazu činnosti. Je tedy otázkou, zda, pokud řidičské oprávnění pozbyl již dne 10. února 2010 z důvodu uložení sankce zákazu činnosti, mohl řidičské oprávnění pozbýt dne 24. února 2010 z důvodu dosažení 12 bodů. Mohl pozbýt oprávnění, které pozbyl již dříve? Dle mého názoru nikoliv. Lhůta jednoho roku, která se vztahuje k dosaženým 12 bodům, by se dle mého názoru měla z důvodu uložení zákazu činnosti a tím pozbytí řidičského oprávnění vázat na den právní moci rozhodnutí, tedy na den 10. února 2010. Poté by řidič mohl požádat o vrácení řidičského oprávnění dne 11. února 2011, neboť v této době by již uplynul (nebo by již dříve mohlo být upuštěno od výkonu jeho zbytku) zákaz činnosti a též by uplynula jednoroční lhůta vyplývající z dosažení 12 bodů.

Existuje zde však i druhý názor, podle něhož zákaz činnosti a 12 bodů jsou dva různé důvody, pro něž se pozbývá řidičské oprávnění, a tyto důvody se zaznamenávají samostatně a též pro ně samostatně plynou příslušné lhůty. Řidič by tedy v námi nastíněném případě mohl o vrácení řidičského oprávnění mohl až dne 25. února 2011. Přičemž by podle všeho musel podat jednak žádost o vrácení řidičského oprávnění pozbytého z důvodu zákazu činnosti a jednak žádat o vrácení řidičského oprávnění pozbytého z důvodu dosažení 12 bodů.

Konečnou odpověď však dá buď změna zákona, která by jasně definovala, jak postupovat v takovémto případě, nebo současný zákon bude muset vyložit soud.

V současné době pro Vás bude nejjednodušší obrátit se na Váš příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností s dotazem jaký z názorů zastává.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: alkohl rok zakazu a k tomu body dalsi rok

10.5.2010 22:44 vložil Honza Oliwa  IP: 90.178.194.149

O vrácení vašeho ŘP si můžete požádat po uplynutí trestu ZČ od právní moci rozhodnutí a odečíst si můžete dobu zadržení příslušníkem PČR, ovšem musíte mít splněnou i podmínku pro odečet alespoň minima bodů, což je lhůta 1rok od přičtění. Tresty poběží současně, né součině, tedy vedle sebe..Protože jsou stejně dlouhé, tedy 1rok, můžete žádat až po 1roce a nemůžete uplatnit žádost o podmíněné upuštění při vykonané polovině trestu ZČ, protože vás brzdí počet dosažení 12bodů, kde je nutná lhůta 1rok..Takže, ve Vašem případě budete plus mínus několik dní žádat zhruba po roce..Nemám příslušnou dokumentaci před sebou.. Právník měl zřejmě namysli, že podle dokumentace uběhne doba pro odečet bodů dříve, nežli trest ZČ...

Zároveň k písemné žádosti o vrácení ŘP připojíte doklad o absolvovaném odborném a zdravotním školení..Autoškola Vás nemine..

Trest výkonu zákazu činnosti není závyslý ani součinný s výkonem bodového trestu, jedná se o dva odlišné tresty, jeden podle přestupkového zákona a druhý podle subsidiární zásady tohoto zákona se zákonem o sil. provozu...

Trest zákazu činnosti má význam v souvislosti s dobou po dosažení 12bodů jen tehdy, je li delší než doba 1roku. Jelikož, vy sice splníte lhůtu 1roku nutnou pro odečet bodů, ale trest zákazu trvá a Vy by jste ve smyslu § o vrácení ŘP po uplynutí doby 1roku od dosažení 12bodů nemohl žádat..Proto se musí dovykonat vedle tohoto trestu trest ZČ, aby jste mohl žádat o vrácení ŘO..

viz zák. č.361/2000Sb., §123d odst.1) a 2):

(1) Řidič, který podle § 123c odst. 3 pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3.

(2) Byl-li řidiči za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu 12 bodů, uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání trestu nebo sankce zákazu činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než doba podle odstavce 1.

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Re: alkohl rok zakazu a k tomu body dalsi rok

5.6.2010 17:35 vložil dada  IP: 213.180.38.250

V níže udeném je že autoškola jej nemine , to znamená , že bude dělat jen přezkoušení, nebo celý kurz ?


Zároveň k písemné žádosti o vrácení ŘP připojíte doklad o absolvovaném odborném a zdravotním školení..Autoškola Vás nemine..

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Re: alkohl rok zakazu a k tomu body dalsi rok

4.1.2014 21:21 vložil Pavel Ridaj  IP: 85.207.39.4

dobry den,byl mi odebran ridicsky prukaz dle ust.§118 zč.361/2000sb.
Nadychal jsem a094prom. Zadal jsem prislusniky policie o krevni zkousku,ale tu mi odmitly.Chtel bych radu co mám delat a jestli je mozne ziskat RP zpet.
Dekuji
S pozdravem Pavel Ridaj Česká Lípa

Reaguj


Re: Re: Re: Re: Re: alkohl rok zakazu a k tomu body dalsi rok

4.1.2014 21:23 vložil Pavel Ridaj  IP: 85.207.39.4

dobry den,byl mi odebran ridicsky prukaz dle ust.§118 zč.361/2000sb.
Nadychal jsem a094prom. Zadal jsem prislusniky policie o krevni zkousku,ale tu mi odmitly.Chtel bych radu co mám delat a jestli je mozne ziskat RP zpet.
Dekuji
S pozdravem Pavel Ridaj Česká Lípa

ReagujMapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018