Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Reakce na příspěvek

Re: Re: Re: alkohl rok zakazu a k tomu body dalsi rok

6.5.2010 19:32 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.35

Odpovědět na Vaši otázku, tedy stanovení přesného data, kdy budete moci požádat o vrácení řidičského oprávnění, není zcela jednoduché, neboť opět lze dojít k několika výkladům zákona. Pro lepší znázornění užijme následující příklad. 5. ledna 2010 došlo k zadržení řidičského průkazu 10. února 2010 nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena sankce zákazu činnosti na dobu 12 měsíců (zároveň na základě tohoto rozhodnutí dojde k záznamu 12 bodů) 15. února 2010 je proveden záznam 12 bodů a řidič je mu o této skutečnosti odeslána informace 16. února 2010 řidič převezme oznámení o dosažení 12 bodů Na základě shora uvedeného můžeme konstatovat, že řidič je ve výkonu sankce zákazu činnosti od 10. února 2010 do 5. ledna 2011 (započítala se doba zadržení ŘP). Dnem právní moci rozhodnutí, jímž byl uložen zákaz činnosti (dne 10. února 2010), řidič pozbyl řidičské oprávnění (§ 94a odst. 1 z. č. 361/2000 Sb.). Řidičské oprávnění lze v takovémto případě vrátit až po uplynutí zákazu činnosti nebo po upuštění od výkonu jeho zbytku. Dne 15. února bylo příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností v registru řidičů zaznamenáno rozhodnutí, jímž došlo k uložení sankce zákazu činnosti, čímž zároveň došlo k záznamu, jímž bylo dosaženo 12 bodů, Záznam bodů se váže na den právní moci rozhodnutí, tedy 12 bodů řidič dosáhl dne 10. února 2010. O dosažení bodů je řidič informován oznámením, které převezme dne 16. února 2010. Podle zákona řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo oznámeno dosažení 12 bodů. V daném případě by tedy pozbyl řidičské oprávnění dne 24. února 2010. O vrácení řidičského oprávnění, které bylo pozbyto z důvodu dosažení 12 bodů, lze požádat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění (dne 24. února 2010), v našem případě tedy dne 25. února 2011. Jestliže byl ale zároveň rozhodnutím, na jehož základě bylo dosaženo 12 bodů, uložen trest/sankce zákazu činnosti, která je delší než doba 1 roku, po jejímž uplynutí by bylo možno požádat o vrácení řidičského oprávnění, lze o vrácení řidičského oprávnění požádat až po uplynutí/upuštění od výkonu zákazu činnosti. Nyní se můžeme pokusit odpovědět na Vaši otázku. Kdyby řidič dosáhl 12 bodů, o čemž by byl vyrozuměn dne 16. února 2010, a z tohoto důvodu pozbyl řidičské oprávnění dne 24. února 2010 (je zde ona lhůta 5 pracovních dnů ode dne oznámení o dosažení 12 bodů), mohl by o jeho vrácení požádat nejdříve dne 25. února 2011 . V našem konkrétním případě však řidič pozbyl řidičské oprávnění již dne 10. února 2010 z důvodu uložení sankce zákazu činnosti. Je tedy otázkou, zda, pokud řidičské oprávnění pozbyl již dne 10. února 2010 z důvodu uložení sankce zákazu činnosti, mohl řidičské oprávnění pozbýt dne 24. února 2010 z důvodu dosažení 12 bodů. Mohl pozbýt oprávnění, které pozbyl již dříve? Dle mého názoru nikoliv. Lhůta jednoho roku, která se vztahuje k dosaženým 12 bodům, by se dle mého názoru měla z důvodu uložení zákazu činnosti a tím pozbytí řidičského oprávnění vázat na den právní moci rozhodnutí, tedy na den 10. února 2010. Poté by řidič mohl požádat o vrácení řidičského oprávnění dne 11. února 2011, neboť v této době by již uplynul (nebo by již dříve mohlo být upuštěno od výkonu jeho zbytku) zákaz činnosti a též by uplynula jednoroční lhůta vyplývající z dosažení 12 bodů. Existuje zde však i druhý názor, podle něhož zákaz činnosti a 12 bodů jsou dva různé důvody, pro něž se pozbývá řidičské oprávnění, a tyto důvody se zaznamenávají samostatně a též pro ně samostatně plynou příslušné lhůty. Řidič by tedy v námi nastíněném případě mohl o vrácení řidičského oprávnění mohl až dne 25. února 2011. Přičemž by podle všeho musel podat jednak žádost o vrácení řidičského oprávnění pozbytého z důvodu zákazu činnosti a jednak žádat o vrácení řidičského oprávnění pozbytého z důvodu dosažení 12 bodů. Konečnou odpověď však dá buď změna zákona, která by jasně definovala, jak postupovat v takovémto případě, nebo současný zákon bude muset vyložit soud. V současné době pro Vás bude nejjednodušší obrátit se na Váš příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností s dotazem jaký z názorů zastává.


Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020