Pravomocné rozhodnutí

§ 123a až § 123f
Pravomocná rozhodnutí na jejichž základě se zaznamenají body:
  • Rozhodnutí o uložení správního trestu za přestupek, které nabylo právní moci
  • Pokuta příkazem na místě (dříve bloková pokuta) - zasílá se oznámení policie nebo obecní policie o uložení pokuty
  • Rozhodnutí, proti kterém nebylo v  odvolací lhůtě podáno odvolání nebo bylo zamítnuto
  • Příkaz, proti kterému nebyl podán ve lhůtě 8 dní odpor
  • Trestní příkaz, proti kterému nebyl podán odpor
  • Rozsudek soudu, proti kterému  nebylo podáno odvolání, nebo odvolání bylo zamítnuto
  • Usnesení státního zástupce o podmíněném odložení návrhu na potrestnání
  • Usnesení státního zástupce nebo soudu o podmíněném zastavení trestního stíhání
  • Rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona nežli zákona o přestupcích (vojáci, policisté, hasiči atd.)

POZOR!

V případě podání odvolání a jeho zamítnutí se ve výroku ani v odůvodnění rozhodnutí již neopakuje, že řidič pozbývá řidičské oprávnění a musí odevzdat řidičský průkaz. Stejně tak v případě rozhodnutí o odvolání proti námitkám proti záznamu bodů.

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024