Námitka proti záznamu bodů

Obdrželi jste dopis označený jako "Oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení a výzva k odevzdání řidičského průkazu v důsledku pozbytí řidičského oprávnění"?
Ještě to nemusí být konec. Nyní máte 5 pracovních dní, počínaje dnem následujícím po doručení oznámení k podání námitky proi záznamu bodů, abyste nemuseli odevzdat řidičský průkaz (v případě vhození do schránky to tak není!).
Podáte-li námitku, otom můžete řídit až do právní moci rozhodnutí o námitkách.

Námitky proti provedení záznamu bodů

Po dosažení 12 bodů má řidič možnost podat námitku proti provedení záznamu bodů. Tato námitka musí být:

  • v písemné podobě,
  • podána nejpozději 5 pracovních dnů od doručení Oznámení o dosažení 12 bodů a výzvě k odevzdání řidičského průkazu,
  • podána obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k provádění záznamu.Pozor!

POZOR! Často se stává, že řidič bydlí na jiné adrese, nežli je jeho adresa trvalého bydliště a nemá zajištěno vyzedávání pošty a vůbec informaci o tom, že mu nějaká pošta vůbec přišla.
V takovém případě mu může být doručeno tzv. "fikcí", aniž by se o tom vůbec dozvěděl. Písemnost je pak doručena 10. dnem od uložení na poště za splnění podmínek daných správním řádem.

Předejít problému se dá nejlépe zřízením "Datové schránky" na pobočce České pošty. Je to zdarma a vždy se dozvíte o tom, že vám orgány veřejné moci něco zaslaly. Nedozvíte-li se to, nemůžete se bránit a pak může být již pozdě.

Má smysl podávat námitku?

Pokud vybodovaný řidič námitku včas nepodá, automaticky uplynutím 5 pracovních dnů pozbývá řidičské oprávnění. Včasným podáním námitky však dojde k přerušení lhůty 5 pracovních dnů pro odevzdání řidičského průkazu. Pokud tedy řidič včas podá námitku proti dosažení 12 bodů, může dále řídit do té doby, dokud není o námitkách pravomocně rozhodnuto.

Po podání námitky správní orgán zahájí řízení vedené podle správního řádu a seznámí řidiče s podklady, na jejichž základě mu byly zaznamenány body. Teprve poté vydá rozhodnutí - a to může trvat týdny i měsíce. Vybodovaný řidič tak získává především čas, který v těchto situacích bývá k nezaplacení.

Přestože příslušný úřad nemůže v řízení o námitkách nijak změnit žádné rozhodnutí, které vydal jiný orgán a které je v právní moci, vzniká určitý manévrovací prostor. Řidič může situaci konzultovat s odborníkem, s jehož pomocí lze odvrátit hrozbu ztráty řidičského oprávnění.

Informace k postupu:

- pokud řidič podá námitky proti dosažení 12 bodů, může dále řídit do té doby, dokud není o námitkách pravomocně rozhodnuto

- námitky však musí být na obecní úřad obce s rozšířenou působností doručeny nejpozději do konce 5. pracovního dne následujícího od převzetí "Oznámení o dosažení 12 bodů a výzvy k odevzdání řidičského průkazu."

- samotná námitka ještě sama o sobě nic neznamená. Dále je třeba postupovat nejlépe za pomoci advokáta, který zná dobře na tuto problematiku.

 V případě, že si s podáním námitek a dalším postupem nevíte rady nebo chcete kvalifikovanou právní pomoc - klikněte zde


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024