Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Reakce na příspěvek

Re: Rozdíl nebo šikana

14.12.2010 19:57 vložil Cruchot  IP: 92.43.26.42

Dobrý den, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel je sankcí za přestupek nebo trestem za trestný čin. Pozbytí řidičského oprávnění znamená, že jste pozbyl právo k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny řidičského oprávnění, a to buď z důvodu uložení sankce/trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo z dalších důvodu, kterými jsou ztráta odborné způsobilosti (např. 12 bodů, při rozšiřování řidičského oprávnění můžete při "závěrečných" zkouškách udělat takové zásadní chyby, že Vám může být na základě následného správního řízení odňato řidičské oprávnění, jehož jste již držitelem; z důvodu dlouhodobého neřízení motorových vozidel atp.) anebo ztráta zdravotní způsobilosti (např. z důvodu nemoci, závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách). Zákon podle důvodu pozbytí řidičského oprávnění stanoví, kdy je možno požádat o jeho vrácení a za jakých podmínek. V případě 12 bodů zákon stanoví, že o řidičské oprávnění lze požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho pozbytí. K vrácení řidičského oprávnění je zákonná podmínka prokázání odborné způsobilosti. Vzhledem k tomu, že motorová vozidla nebudete řídit po určitou dobu, je třeba odbornou způsobilost prokázat po uplynutí doby, po kterou jste neřídil motorová vozidla, neboť dlouhodobým neřízením motorového vozidla ztrácíte odborné znalosti a zkušenosti v řízení motorového vozidla (můžeme říci, že přezkoušení těsně před vrácením řidičského oprávnění děláte proto, aby bylo ověřeno, že i po dlouhodobém neřízení jste schopen řídit motorová vozidla).


Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020