Obecná diskuze k bodovému systému

10.5.2008 19:08

Reakce na příspěvek

Vrácení řp a body

21.6.2011 00:40 vložil Dawe  IP: 93.153.0.188

Omlouvam se ze pisu bez diakritiky, Chtel zeptat jak je to s body? Predjizdel sem s vozikem tam kde nemam. Zapomel sem na nej. Budiz chyba a nasledoval trest pul roku a 6b. Ridicak jsem neodevzdal, jelikoz sem bydlel na 2 konci republiky a navic sem ho 2x vypral, takze s nej nic nezbylo. Ridicak sem nepotreboval, protoze praci jsem mel 200m. dosla mi pokuta 200 kc za to ze jsem ho neodevzdal a tu jsem zaplatil. Ted jsem se prestehoval zpet a zjistil jsem, ze mi novy ridicak nedaji, jelikoz i kdyz mi minul zakaz nepozadal sem o vraceni a prekrocil jsem rok. Sel sem tedy udelat testy a zkousky vse ok. Prislo mi rozhodnuti a v nem je veta: Řidičské oprávnění se vrací dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nikde ale neni napsane ktereho to je, kdy muzu na urad pro novy ridicak, aby se mi vubec udelal. Trosku jsem si to tady cetl, ale nenasel sem odpoved na moji otazku. Taky ohledne bodu. Hadam ze tolik stesti jako lidi, kteri nasbiraji 12 bodu a jsou rok bez ridicaku, pak udelaji autoskolu a pak maji zase 0 bodu mit nebudu. Spis me zajima jak je to s temi 6 body od kdy se pocita ten rok kdy mi nejake umazou. Je to od ted kdy mi ho vrati nebo od doby kdy mi skoncil trest. Muzu si je treba upsat na nejakem polygonu? nejaka rada by se hodila protoze mam rad cisty stit. Podotykam ze je to za mych najetych 600 000 jediny prestupek a to jsem autem projezdil celou evropu. taky prokladam jejich rozhodnuti at vim kdy tam muzu jit predem dekuji za odpoved. ROZHODNUTÍ Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, v souladu s ustanovením § 124 odst. 5 písm. b), v návaznosti na ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 361/2000 Sb.), za použití ustanovení § 67 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), r o z h o d l, že žádosti o vrácení řidičského oprávnění skup. A1, B, podané dne 13.06.2011 účastníkem řízení: XXXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX vyhovuje a řidičské oprávnění skupiny A1, B, které pozbyl dne 05.02.2010 dle ustanovení § 94a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., vrací. Odůvodnění: Rozhodnutím Městského úřadu Nový Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, pod č.j. XX/XXXXX/XXXX/XX.-XXX ze dne 18.12.2009, které nabylo právní moci dnem 05.02.2010, ve spojení s rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. XXX/XXX/XXXX/Now, byla shora jmenovanému uložena mimo jiné i sankce zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání 6 měsíců. Ve smyslu ustanovení § 94a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., jmenovaný dnem nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí současně pozbyl řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz dle ustanovení § 94a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., jmenovaný nesplnil. Sankci zákazu činnosti jmenovaný vykonal v plném rozsahu dnem 05.08.2010. Dne 13.06.2011 jmenovaný učinil u Magistrátu města Ostravy, odbor dopravně správních činností, písemné podání spočívající v žádosti o vrácení řidičského oprávnění skup. A1, B po vykonání sankce zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel. K žádosti jmenovaný doložil v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., doklady ze dne 10.06.2011 prokazující jeho odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel zařazených do skup. B (řidičské oprávnění skup. A1-50ccm bylo součástí řidičského oprávnění skup. B prvotně uděleného dne 18.01.2000 jmenovanému, proto správní orgán nestanovil jmenovanému povinnost přiložil k žádosti doklad o odborné způsobilosti pro skup. A1). Dále jmenovaný doložil lékařský posudek, vystavený dne 07.06.2011 posuzujícím praktickým lékařem, dle kterého je jmenovaný zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel skup. A1,B. Vzhledem k tomu, že doba výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel u jmenovaného skončila dnem 05.08.2011, čímž pominul důvod, pro který jmenovaný řidičské oprávnění pozbyl podle ustanovení § 94a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., a nebyly shledány žádné další důvody, které by bránily žádosti jmenovaného vyhovět, správní orgán tudíž rozhodl v souladu s ustanovením § 102 tohoto zákona na podkladě písemně podané žádosti o vrácení řidičského oprávnění tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, a to prostřednictvím odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy (§ 86 odst. 1 správního řádu). Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení (oznámení) považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. Řidičské oprávnění se vrací dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (řízení motorového vozidla před tímto dnem bude posuzováno jako přestupek podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, ve znění pozdějších předpisů, za který přestupkový zákon stanoví sankci, kterou je uložení pokuty ve výši od 25 000 Kč do 50 000 Kč za současného uložení zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel v délce od jednoho do dvou let).


Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020